Burning Man Goes to the Baltic Sea! Helsinki & Tallinn to Host 2020 European Leadership Summit

We’re excited to announce that we will host our seventh Burning Man European Leadership Summit (ELS) in two cultural hubs on the Baltic Sea: Tallinn, Estonia and Helsinki, Finland. The ELS Team has been working with the Tallinn Burner community to create a full Summit weekend, April 2-5, 2020! The Helsinki Burners will also host a Pre-Summit experience at Aalto University and throughout their city.

Our annual summit will draw 250 culture-bearers, event organizers, and Regional Contacts from across the European Burner community and adjacent regions such as Israel and South Africa. Together with Burning Man Project staff, these participants will explore the theme “Human Being: Being Human,” and what it takes to create and sustain creative communities locally and on a global scale.

Previous host communities include Berlin, Amsterdam, Barcelona, Stockholm, Nantes, France, and Aarhus, Denmark. We’re grateful to the Finnish and Estonian communities for offering their time and hospitality to create what promises to be a meaningful, action-packed and inspiring time for everybody. We also look forward to sharing the takeaways with the wider Burning Man community. 

Why Tallinn?

The Tallinn Burners answered our call out for ELS “host cities” in 2018 at the European Leadership Summit in Nantes.

The team presented the idea of creating an ELS that prioritized the human sensory experience over the cerebral and explored the theme “Human Being: Being Human.” They proposed taking us out of the auditorium and into the forest to explore the interplay of our relationship to the mystical and the mundane at this point in civilisation’s history. 

Since then, we’ve visioned and worked together with Burning Man Regional Contact Ivo Naries, creative instigators Eva Reiska and Kadri Rinaldo, and other Burners from this flourishing community to create the Summit in Estonia’s capital. 

Estonia has been a frontrunner on the world’s tech stage since launching e-residency in 2014 and enticing many innovators across the world to create a homebase in Tallinn, mainly in Telliskivi Creative City where we will hold many of the ELS sessions.

As we gather together in Estonia, a small gem in Northern Europe, we get to experience and enjoy wild mama nature combined with the advantages of modern technology, as well as connect our roots and history with our visions for the future,” says ELS Co-Lead, Kadri. 

“We come together with an intention to connect, to both speak up and hold silence, to walk on the ground that carries us all, and give space for really experiencing ourselves in our HUMAN BEING.” 

Why Helsinki?

The Finnish Burner community (or “The Finns” as we affectionately call them at Burning Man Project HQ) emerged out of Aalto University, a pioneering interdisciplinary university based in Helsinki. This dynamic community has developed through the dedicated efforts of our Regional Contact Anssi Laurila, community leader Jukka-Pekka Heikkilä, and a group of capable and kind Burners, which now spans many areas and interests across the country.

ELS Pre-Summit participants will be immersed in the unique culture of Aalto University and have the opportunity to learn about the Finns’ work in the arts, sciences, cultural research and storytelling.

There will also be urban planning workshops involving key stakeholders in Helsinki, ELS participants and Burning Man Project staff. Together, the group will apply lessons learned from building temporary Black Rock City to current challenges being faced by Helsinki cultural and business leaders.

“Our aim is to co-create actionable content in Helsinki with diverse stakeholder groups, which we can share at the ELS in Tallinn and with the global Burner community,” Jukka-Pekka says.

We can’t wait to see what emerges from this highly collaborative time together in Finland.

Participation

The ELS is designed to be a small gathering and is not open to the general public at this time. If you are a Burner from Europe and interested in participating in the ELS, please get in touch with your local Regional Contact.

You may also respond to our ELS Call for Content if you are currently living in Europe and an active participant in Burning Man activities. We will review all submissions and may decide to invite new participants based on content provision.

We always welcome volunteers for the ELS. We typically rely on local volunteer teams but would welcome others to participate by filling key roles.

We’ll keep you updated as our plans progress. Stay tuned for upcoming posts exploring our host cities and their communities, as well as videos and blogs from the Summit. 

Estonian translation follows

Põlev mees jõuab Läänemere kaldale! tallinn ja helsingi võõrustavad 2020 ELS

Teatame rõõmuga, et meie seitsmes Burning Man European Leadership Summit (ELS) ehk Burning Mani kogukonna Euroopa liidrite kohtumine leiab seekord aset Läänemere kultuuriruumi kahes keskuses: Tallinnas ja Helsingis. ELS-i meeskond (USA, San Francisco) on jõud ühendanud kohaliku burnerite kogukonnaga Tallinnas ja käesolevalt on ettevalmistamisel ja koosloomisel ELS 2020, mille programm täidab ühe pika nädalavahetuse 2. – 5. aprillil.  Enne seda toimub aga eelkohtumine Soomes, mida võõrustavad Helsingi burnerid peaasjalikult Aalto Ülikoolis, aga ka mujal linnas.

Meie iga-aastane kohtumine kutsub kokku 250 inimese jagu kultuuritegelasi, sündmuskorraldajaid ja Burning Mani regionaalseid juhte Euroopa erinevatest kogukondadest. Osavõtjate nimekiri laieneb ka regioonidele nagu Iisrael ja Lõuna-Aafrika. Kogu see seltskond koos korraldusmeeskonnaga võtab luubi alla selleaastase teema INIMESEKS OLEMINE (ing. Human Being: Being Human) taotlusega leida häid lahendusi, kuidas luua ja hoida jätkusuutlikke loovinimeste kogukondi nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

Eelnevatel aastatel on kohtumised aset leidnud Berliinis, Amsterdamis, Barcelonas, Stockholmis, Nentesis Prantsusmaal ja Aarhusis Taanis. Oleme ELS-i meeskonnaga tänulikud soome ja eesti kogukondadele nende panuse, aja ja külalislahkuse eest. Eelseisev kohtumine tõotab tulla tõeliselt sisukas, tegevusterohke ja inspireeriv kõigile, kes sellest nädalavahetusest osa saavad. Väärt kokkuvõtteid ja eredamaid hetki kavatseme hiljem jagada ka laiema Burning Mani kogukonnaga.

Miks Tallinn?

Nantesi kohtumisel 2018. aastal vastas meie üleskutsele võõrustada eelolevat ELS-i burnerite esindus Tallinnast.

Eestlased esitlesid oma nägemust tuua ELS-i kogemusse mõõde, mis tasakaaluks intellektuaalsele lähenemisnurgale prioritiseerib inimese taju, tunnetust ja vahetut kogemust ja koondasid teema nimetuse alla “Human Being: Being Human”  ehk Inimeseks Olemine. Taotlusega sügavamalt mõista inimese müstilisi ja praktilisi suhteid iseenda ja tsivilisatsiooni nähtustega, kolivad eestlaste ettepanekul osa arutelusid ja tegevusi auditooriumist välja ning leiavad aset hoopis looduse rüpes.

Sealt alates oleme koos visoneerinud ja töötanud kohaliku Burning Man-i regionaalse kontaktisiku Ivo Nariese, sisu eestvedajate Eva Reiska ja Kadri Rinaldo ning mitme teise selle tegusa kogukonna liikmega, et korraldada seekordset kohtumist Eesti pealinnas Tallinnas.

Eesti on olnud maailmas infotehnoloogia areenil esirinnas alates 2014. aastast, mil lasti käiku e-residentsus ja meelitab järjepanu innovatiivseid mõtlejaid rajama sinna oma kodubaasi. Üks peamine innovatiivne keskus pealinnas on Telliskivi Loomelinnak, mis on toimumiskoht ka paljudele meie sessioonidele.

“Kogunedes kokku Eestis, Põhja-Euroopa väikses oaasis, saame kogeda ja nautida emakese maa metsikut loodust kombineerituna kaasaegse tehnoloogia mugavustega – nagu ka ühendadades oma juured ja ajaloo meie tulevikuvisioonidega,” ütleb Kadri, ELS-i üks kohalikest juhtidest.

“Tuleme kokku taotlusega luua omavahel teadlik ühendus, pidada nii arutelusid kui ka hoida vaikust, kõndida maapinnal, mis meid kõiki võrdselt kannab ja anda võimalus vahetult kogeda inimlikkust iseenda nahas kui ka suhtes teisega.”

Miks Helsingi?

Soome burnerite (hellitavalt hüüame neid Burning Mani peakontoris finnideks – ing. The Finns ) kogukonna häll on Aalto Ülikool, teedrajav interdistsiplinaarne ülikool Helsingis. See dünaamiline kogukond, mis nüüdseks toimib erinevates valdkondades üleriigiliselt, on kujunenud suuresti tänu meie regionaalse kontaktisiku Anssi Laurila, kogukonna liidri Jukka-Pekka Heikkilä ja grupi võimekate ja lahkete burnerite pühendunud jõupingutustele.

ELS-i eelkohtumisel osalejatel on võimalus sukelduda Aalto Ülikooli unikaalsesse kultuuri ja õppida tundma soomlaste tööd kunsti, teaduse, kultuuriuuringute ja jutuvestmise alal.

Lisaks toimuvad Helsingis linnaplaneerimise töötoad, kus osalevad kohaliku elanikkonna võtmeisikud, ELS-ist osavõtjad ja Burning Mani oma töötajad. Üheskoos rakendatakse ajutise linna, Black Rock City, ehitamise kogemuse põhjal saadud teadmisi, et lahendada väljakutseid, millega praegused äri- ja kultuurivaldkonna liidrid Helsingis silmitsi seisavad.

“Meie eesmärk on Helsingis erinevaid sidusrühmasid kaasates koos luua sisukas tegevuskava, mida jagada nii Tallinnas ELS-il kui ka ülemaailmse burnerite kogukonnaga,” sõnab Jukka-Pekka.

Oleme tõeliselt ootusärevad tunnistama, mis kõik Soomes sündima hakkab taolise erakordselt ereda koostöö tähe all.

Osavõtt

Burning Mani kogukonna Euroopa liidrite kohtumine on kavandatud väiksema kogunemisena, mis sellel korral ei ole avatud laiemale publikule. Kui oled osa Burning Mani kogukonnast Euroopas ja huvitatud osa võtma ELS-ist, siis võta palun ühendust oma kohaliku regionaalse kontaktisikuga.

Kui oled aktiivne osavõtja Burning Mani tegevustes ja elad Euroopas, siis on Sul võimalus esitada meile oma loengu, töötoa või kunstiprojekti läbiviimise taotlus, et saada ELS 2020 KAASLOOJAKS. Vaatame üle kõik laekumised ja vastavalt nende sisu teema- ja ajakohasusele teeme otsused uute kaasloojate kaasamiseks.

Tervitame alati uusi ELS-i vabatahtlikke! Enamjaolt moodustame oma vabatahtlike meeskonnad kohaliku kogukonna liikmetest, kuid teretulnud on ka kaugemalt saabujate panus võtmerollide täitmisel.

Hoiame teid meie plaanide edenemisega jooksvalt kursis. Hoidke jätkuvalt silmad ja kõrvad lahti, sest peatselt avaldame postitusi, mis tutvustavad nii meid võõrustavaid linnasid ja nendes tegutsevaid kogukondi kui ka videosid ja blogipostitusi ELS-i teemadel.

About the author: Megs Rutigliano

Megs Rutigliano

Meghan "Megs" Rutigliano is Burning Man's Associate Director of the Regional Network. She oversees Burning Man's annual Global Leadership Conference and European Leadership Summit. Meghan explores the art, events and culture of various regional Burning Man communities in her blog posts.

5 Comments on “Burning Man Goes to the Baltic Sea! Helsinki & Tallinn to Host 2020 European Leadership Summit

 • Steve Vanoni says:

  Who from the staff will attend???

  Report comment

 • SinglePly says:

  Thanks for more of your Burning Man management speak. I read your leadership propaganda posts and never can figure out what you are really trying to say. Why do we need to be lead? I’m not getting why you put so much time, money and effort into this “leadership” stuff. May be it’s a way for you to bring in cash? Or you need to waste time, money and effort babysitting placed camps? I don’t need to be led by anybody and I don’t know why anyone else needs to be lead at Burning Man. I can see the need for people to coordinate things so that civility is maintained but the idea of leadership seems antithetical to the Burning Man ethos. I think Burning Man works best when people and groups show-up, do something beautiful and outrages and gifting for the community and disappear to home. Remember Larry’s Tabula rasa concept? Keep Burning Man Ephemeral!

  Report comment

  • “There will also be urban planning workshops involving key stakeholders in Helsinki, ELS participants and Burning Man Project staff. Together, the group will apply lessons learned from building temporary Black Rock City to current challenges being faced by Helsinki cultural and business leaders.”

   Hmmm…

   So Burning Man Project staff will help Helsinki cultural and business leaders plan for tens of thousands of wasted, half naked “participants” gifting booze and noise?

   Does the Mayor know your coming? His name is Jan Vapaavuori.

   Report comment

 • SinglePly says:

  Täname rohkem oma Burning Man juhtkond rääkida. Ma lugesin teie eestvedaja propagandat ja ei suuda kunagi välja nuputada, mida te tegelikult üritate öelda. Miks me peame juhtima? Ma ei saa, miks sa paned nii palju aega, raha ja vaeva selle “juhtpositsiooni” asjaks. Võib-olla on see viis, kuidas sa raha tood? Või sa pead raiska aega, raha ja vaeva lapsehoidjaks paigutatud laagrid? Ma ei pea kedagi juhtima ja ma ei tea, miks peaks keegi teine põlema mees olema. Ma näen vajadust, et inimesed koordineeriksid asju nii, et tsivilissus säiliks, kuid juhtpositsioon tundub olevat antiteetiline põleva mehe Ethos. Ma arvan, et Burning Man töötab kõige paremini, kui inimesed ja rühmad näitavad üles, teha midagi ilusat ja raevunud ja kinkimine kogukonna ja kaovad koju. Mäletad Larry ‘ s Tabula Rasa kontseptsiooni? Hoidke põlev mees Ephemeral!

  Report comment

  • “Samuti on olemas linnaplaneerimise õpikojad, mis hõlmavad peamisi sidusrühmi Helsingis, ELS osalejad ja Burning Man projekti töötajad. Koos rakendab rühm kogemusi, mis on saadud ajutisest Black Rock Cityst, et praegused väljakutsed seisavad silmitsi Helsingi kultuuri-ja ärijuhtidega.”

   Hmmm…

   Nii põletamine Man projekti töötajad aitavad Helsingi kultuuri-ja ärijuhtide planeerida kümneid tuhandeid raisatud, pool alasti “osalejad” kinkimine ja müra?

   Kas linnapea teab sinu tulekut? Tema nimi on Jan Vapaavuori.

   Report comment

 • Comments are closed.